Panel Air

Wybierz wersję - Tabela cenowa

Nazwa produktu Cena netto
Air+ 171.95 zł
Air++ 812.25 zł
AirL+ 369.55 zł
AirS 208.05 zł
Cena od:
171.95
211.50 zł brutto
 • Towar dostępny
 • 21Dni na zwrot
 • Zamówienie indywidualne
 • 15złMinimalny koszt wysyłki
 • Parametry
 • Dane techniczne szczegółowe
 • Dane techniczne podstawowe
 • Opis
Model Air+
Model AirL+
Model Air++
Model AirS
Air+
AirL+
Air++
AirS

PANELE DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ AIRPACK:

Panel Air+

Lokalny panel LCD instalowany na obudowie sterownika.
Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Panel AirL+

Lokalny panel LCD połączony ze sterownikiem kablem o długości 1.5 m poprzez złącze komunikacyjne umieszczone na obudowie sterownika. Dzięki zastosowaniu magnesów neodymowych, możliwe jest wygodne umieszczenie panelu w dowolnie wybranym miejscu na obudowie urządzenia. Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Panel Air++

Kolorowy, zdalny panel dotykowy o przekątnej 4.3” przeznaczony do montażu naściennego.
Panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania.

Możesz wybrać jeden z trzech trybów pracy:

Tryb Manualny

 •  Centrala wentylacyjna działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji.
 •  Ustawiasz czas zegarowy uruchamiania funkcji Wietrzenie oraz jej intensywność.

Tryb Automatyczny

 •  Centrala wentylacyjna działa według harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji dla poszczególnych dni oraz przedziałów czasu w obrębie każdego dnia.
 •  Nastawy harmonogramu możesz dowolnie modyfikować.
 •  Możesz zdefiniować odrębne harmonogramy odpowiednio dla Lata i Zimy.
 •  W każdym dniu możesz ustawić maksymalnie cztery przedziały czasowe oraz chwilę rozpoczęcia funkcji Wietrzenie.

Tryb Chwilowy 

 •  Centrala wentylacyjna działa przez określony czas z dowolnie zadanymi wartościami intensywności wentylacji oraz/lub temperatury powietrza nawiewanego.
 •  W każdej chwili możesz zadać na panelu intensywność wentylacji lub temperaturę powietrza nawiewanego*. Od chwili wykonania nastawy realizowany będzie tryb Chwilowy z zadanymi wartościami.
 •  Jeżeli zmiana wprowadzana jest w momencie aktywnego trybu Automatycznego, obowiązuje ona do zakończenia odcinka czasu, w którym została wprowadzona lub do momentu wybrania innego trybu (Automatycznego lub Manualnego).
 •  Jeżeli zmiana wprowadzana jest w czasie trybu Manualnego, obowiązuje do chwili dokonania wyboru innego trybu (Automatycznego lub Manualnego).
 •  W każdej chwili możesz zmienić nastawę trybu Chwilowego.


Standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP 4x2x0,5 zakończonym złączami RJ45 w
standardzie B o długości 10 m.

Panel AirS

Panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w pomieszczeniu. Standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP 4x2x0,5 zakończonym złączami RJ45 w standardzie B o długości 10 m. Panel AirS posiada podstawową funkcjonalność i może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lubdziałać jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej AirPack.

 • Trzy nastawy intensywności wentylacji – przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy
 • Realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku – przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO
 • Realizacja trybu przewietrzania – przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie
 • Sygnalizacja zabrudzenia filtra
 • Sygnalizacją awarii
 • Sygnalizacja włączenia by-pass
 • Sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwzamrożeniowego