Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe

Akustyczne nawiewniki ciśnieniowe, charakteryzują się wysokim wskaźnikiem tłumienia akustycznego.