Darmowa dostawa od 500zł

Gwarancja, serwis oraz zwrot towaru

Sklep instalszop.pl jako sprzedawca pośredniczy między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej lub zwrotu towaru.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu uzyskania wszelkich informacji o dalszym podstępowaniu.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu uszkodzenia mechanicznego odebranej przesyłki prosimy o przesłanie wraz z protokołem reklamacyjnym protokołu szkody sporządzonego z kurierem. Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego. Przesłanie tych dokumentów pozwoli nam na sprawniejsze załatwienie reklamacji.

W celu usprawnienia procesu związanego z obsługą nowej reklamacji, prosimy o opisanie jego usterki w „Formularzu zwrotu”. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn.

Po otrzymaniu przesyłki produkt jest sprawdzany pod kątem opisanego uszkodzenia.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep instalszop.pl wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru.

Wszystkie reklamowane produkty są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego asortymentu.

Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. Klient może odmówić przyjęcia towaru zastępczego i zażądać zwrotu należności. O wymianie produktu na inny model klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

• produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,

• produkt był naprawiany przez nieautoryzowany serwis, zerwane plomby gwarancyjne itp.,

• wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,

• usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.

Wykorzystanie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.