Odciągi spalin

Odciągi służące do redukcji spalin w powietrzu.