Darmowa dostawa od 500zł

4. Normy dotyczące ilości wymian powietrza w pomieszczeniach.

Powietrze jest niezbędnym elementem życia każdego człowieka, dlatego tak istotna jest skuteczna wentylacja. Bez jedzenie czy picia można wytrzymać jakiś czas, bez powietrza nie jesteśmy w stanie wytrzymać, nawet kilku minut. Wentylacja jest procesem wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże.

W Polsce, możemy znaleźć jasno określone normy i przepisy określające wymaganie jakie muszą spełniać  budynki.

Obecnie odpowiadają za to dwa akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, aktualizacja z dnia 6 listopada 2008 r.

- Polska Norma PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.

Zgodnie z ww. przepisami wentylacja powinna zapewniać przede wszystkim odpowiedni wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych oraz nawiew wymagany dla potrzeb higienicznych, bilansujący jednocześnie układ ciśnień.

Zgodnie z normą PN-83/B-03430 określono strumień powietrza usuwanego  dla określonych pomieszczeń:

  • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m3/h,
  • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h
  • w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h,
  • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h,
  • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej z kuchnią elektryczną - 50 m3/h,
  • dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h,
  • dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h,
  • dla pomocniczego pomieszczenia bez okna - 15 m3/h.

 

Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania do co najmniej 120 m3/h.

Inne kryterium, które stanowi sprawdzenie obliczeń, to krotność wymiany powietrza w kubaturze, która w przypadku budynków mieszkalnych jest zależna od rodzaju pomieszczenia.

Należy pamiętać, iż normy dotyczące wentylacji w Polsce ciągle mają charakter ogólny, zostały opracowane głównie pod kątem wentylacji grawitacyjnej i określają tylko podstawowe wielkości i parametry powietrza.

Przepisy wentylacyjne nie są też aktualizowane proporcjonalnie do dynamicznych zmian zachodzących w budownictwie, dlatego wybór wentylacji powinien być wielokryterialny i oparty także na aktualnych wytycznych i zaleceniach producentów, projektantów i doświadczonych wykonawców.