Darmowa dostawa od 500zł

13. Ciśnieniowe nawiewniki okienne

1. Zasada działania ciśnieniowego naiwewnika okiennego

Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście ciśnienia skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy musi posiadać ograniczenie – blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę ograniczającą przepływ powietrza do minimum.


Przykładem takiego nawiewnika jest nawiewnik PO400 (ryc. powyżej), który jest podstawowym i niezawodnym urządzeniem ciśnieniowym o wąskiej budowie z wielostopniową ręczną regulacją pozwalającą na pełną kontrolę przepływu powietrza.Specjalnie opracowana konstrukcja nawiewnika zapewnia łatwość obsługi, a wbudowany filtr przeciwpyłowy gwarantuje dostarczanie do pomieszczenia czystego powietrza.Nawiewniki z grupy ręcznych posiadają bardzo szerokie zastosowanie w wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej oraz hybrydowej.

 

2. Czy temperatura powietrza zewnętrznego ma wpływ na pracę nawiewnika okiennego?

Wpływ temperatury powietrza zewnętrznego na poprawną pracę nawiewnika ciśnieniowego
Temperatura powietrza zewnętrznego nie ma bezpośredniego wpływu na poprawną pracę nawiewnika ciśnieniowego. Natomiast uwzględniając współdziałanie nawiewnika z kanałem wentylacji grawitacyjnej obowiązuje zasada - im niższa temperatura powietrza zewnętrznego, tym bardziej zauważalne jest ochronne i energooszczędne działanie nawiewnika (bardziej ogranicza nawiew "nadmiarowego" powietrza).

3. W jaki sposób zamontować okienny nawiewnik ciśnieniowy ( montaż nawiewnika okiennego)

Zasadę montażu nawiewników okiennych na przykładzie nawiewnika Vents PO 400 prezentują poniższe ryciny. W niektórych produktach wysokość czerpni powietrza nie pozwala na ich montaż w skrzydle okna drewnianego i wymusza usytuowanie kompletnego urządzenia (czerpnia + regulator nawiewu) w ościeżnicy okna. Parametry akustyczne, jakie zapewniają nawiewniki ciśnieniowe dostępne na arynku, w zależności od modelu, mieszczą się w zakresie od 32 do 41 dB.