Darmowa dostawa od 500zł

14. Rekuperacja (wentylacja z odzyskiem ciepła)

Cała prawda na temat wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji).

Wentylacja z odzyskiem ciepła (z rekuperacją) może przynieść wiele korzyści dla jej użytkowników, jednak musi zostać spełnionych szereg założeń, aby system działał prawidłowo.  Wielu instalatorów i projektantów, planując system wentylacyjny dla domku jednorodzinnego wykorzystuje normy i praktykę stosowaną dla obiektów użyteczności publicznej, co może prowadzić do przewymiarowania projektu. W efekcie inwestor może ponieść zdecydowanie większe koszty podczes budowy systemu oraz podczas jego ekspolatacji. Wpływ na podwyższone koszty mają między innymi opłaty za duże zużycie energii elektrycznej, koszty w postaci strat ciepła w procesie nadmiernej wentylacji, koszty konserwacji (np.wymiany filtrów). W związku z powyższym przy projektowaniu systemu dla małych budynków, musimy się upewnić, że zastosowane normy są odpowiednio dobrane do kubatury pomieszczeń.

Korzyści płynace ze stosowania systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatory) w domach mieszkalnych można rozpatrywać w dwóch aspektach: komfortu i ekonomii.

Większość opracowań mówi, że systemy wentylacyjne zapewniają:

 • filtrację powietrza
 • skuteczne usuwanie przykrych zapachów
 • brak przeciagów, halasu ulicznego
 • likwidację nadmiernej wilgoci z pomieszczeń
 • stały dopływ świeżego powietrza
 • znaczną oszczedność w kosztach ogrzewania

Pierwsze trzy punkty są jasne dla wszystkich, natomiast kolejne mogą przyspożyć już kilku pytań. Odnoszą się one bowiem do zagadnienia tzw. "komforu klimatycznego", to znaczy do takich właściwości fizycznych powietrza, ktorych spełnienie jest konieczne dla różnych stanów pracy i odpoczynku człowieka. Przy zachowaniu tych warunków człowiek odczuwa komfort przebywania w pomieszczeniu. Zatem temperatura, ruch powietrza, potrzebna ilość świeżego powietrza, czystość, wilgotność i jonizacja - są to czynniki decydujace o odczuwanym komforcie.

W przypadku stosowania wentylacji mechanicznej ważną sprawą jest rozmieszczenie i wyregulowanie nawiewów. Nie należy ich montować bezpośrednio w strefie przebywania ludzi. Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna być większa niż 0,2 m/s.

Sprawa nie jest taka prosta, gdy chcemy zapewnić komfort w zakresie odpowiedniej wilgotności i jonizacji powietrza. Usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienki, suszarnia jest oczywiste, i dla nich należałoby stosować jak najwieksze wymiany powietrza i duże centrale wentylacyjne Poza sezonem grzewczym zgoda, powinno sie wentylować dom w miarę intesywnie.

A co w sezonie grzewczym ?

Gdy na zewnątrz temperatura wynosi 0 o C lub mniej, zawartość bezwzględna wilgoci w powietrzu jest w granicach 1-3 g/m 3 (60-90% wilgotność). Pobierane świeże powietrze ogrzewa sie w wymienniku ciepła do temp. 12-15 oC. Przy zawartości H2O 1-3 g/m3wilgotność względna w tej tempetaturze wynosi zaledwie 10-20%. Gdy grzejniki "dogrzeją" powietrze do wymaganych 20 oC wilgotność względna może spaść do 5-20% (szczególnie suche powietrze jest podczas mrozów w nocy kiedy śpimy ).

Chcąc zachować wilgotność na poziomie 35% (przy temperaturze na zewnątrz -5%C i wymianie powietrza np. 300 m3/h) musimy "nawilzyc powietrze" ok. 1 litrem wody na 1 godz. (24 litry na dobę)!

Ktoś powie, że to paradoks. Z jednej strony eliminujemy nadmiar wilgoci z kuchni, łazienek, itd. a pokoje, zwłaszcza sypialnie trzeba dowilżyc.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych w Instalszop.pl

Biorąc pod uwagę powyższe teraz czas na kilka praktycznych wskazówek:

 • W sezonie grzewczym, szczególnie gdy na zewnątrz jest mróz, wentylujemy mniej intensywnie (szczególnie sypialnie, aby nie doprowadzic do przesuszenia powietrza). Nocą centrala powinna pracować na możliwie małym wydatku (1 bieg). Jeśli podczas przyjeć w pokoju dziennym przebywa wiecej osób, włączamy centralę na 2 lub 3 bieg i jednocześnie maksymalnie odkręcamy anemostaty nawiewne w pokoju dziennym. Odkręcenie anemostatów spowoduje dodatkowy napływ powietrza i "odpreżęnie" instalacji nawiewnej, jednocześnie zapobiegając "przewentylowaniu sypialni".
 • Wentylacja w sezonie letnim może być intensywniejsza. Ułatwia to odprowadzenie wilgoci i zanieczyszczeń.

Z tego powodu dla pokoi dziennych, pokoi kominkowych, i innych pokoi gdzie okresowo może przebywać więcej osób proponujemy:

 • stosowanie 1 - 2 anemostatów nawiewnych ustawionych na stałe na łączny wydatek 50-80 m/h3.
 • stosowanie dodatkowego, dużego nawiewnika np o 160 mm z zamontowaną, sterowaną siłownikiem przepustnicą motylkową. Normalnie przepustnica jest zamknięta, powietrze napływa tylko przez anemostaty nawiewne. Gdy jest więcej osób (np. podczas przyjeć) włączamy poprzez przepustnice motylkową dodatkowy, wydajny nawiewnik. Wówczas większość powietrza z centrali popłynie do tego pokoju, a wiec tam gdzie chcemy. Wyłącznik przepustnicy w postaci naściennej montujemy w danym pomieszczeniu. Centrale wentylacyjne MISTRAL (stosowanych w domach jednorodzinnych ) nie wymagają stosowania dodatkowych nagrzewnic elektrycznych. Powoduje to dodatkowe przesuszenie powietrza, zmniejszenie naturalnej ujemnej jonizacji. Centrale wentylacyjne MISTRAL zapewniają wystarczajace ogrzanie powietrza (nawet gdy jest duży mróz). Oddychanie zbyt suchym powietrzem jest niebezpieczne szczególnie podczas snu. Prowadzi to bowiem do przesuszenia śluzowki drog oddechowych, a w konsekwencji do bólu gardła, nieżytu nosa i stanów zapalnych. Dla kontroli mikroklimatu zalecamy montaż naściennych wskaźników temperatury i wilgotności. Wartość temperatury utrzymywana w sypialni jest kwestią upodobania domowników (choc 18o C jest optymalne), natomiast gdy wilgotność spadnie ponizej 30% nalezy stosowac dowilżanie.

Centale wentylacyjne VENTS - zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instalszop.pl

Czy z rekuperacją wiąże się ograniczenie kosztów ogrzewania?

Prawidłowo zaprojektoway system wentylacyjny z odzyskiem ciepła w zależności od budynku oraz zastosowanego urządzenia może znacznie ograniczyć koszty:

 • odzysk ciepła z powietrza wywiewanego (65-90%)
 • uregulowanie wentylacji, ogranicza niepożądane straty temperatury
 • podczas wykraplania wilgoci odzyskiwane jest ciepło skraplania wody
 • utrzymywanie temperatury pomieszczeń na względine stałym poziomie nie doprowadza do wychładzania się murów (ogrzewaie pomieszczeń po zupełnym wychłodzeniu, wymaga znacznej energii) 

Aby dwa pierwsze zjawiska zachodziły w sposób optymalny należy spełnic kilka warunków:

I. Zbilansowanie wentylacji:

Ilość powietrza nawiewanego powinna być równa ilosci powietrza wywiewanego. Czynności te może przeprowadzić instalator miernikiem przepływu. Centrale wentylacyjne MISTRAL są tak zaprojektowane , że umożliwiają kontrolę zbilansowania przepływu bez specjalnych przyrządów. Patrz rysunek.

II. Szczelność budynku.

Drzwi zewnętrzne, okna, powinny być możliwie szczelne. Nie powinno być żadnych dodatkowych czynnych kanałów wentylacji grawitacyjnej lub powinny być zamknięte. Każdy taki kanał w sezonie grzewczym powoduje bardzo dużą ucieczkę ciepłego powietrza. Jeżeli w domu jest kominek, to powinien być z wkładem. Przy zbilansowanej wentylacji ( z lekkim nadmiarem nawiewu 5-10%) ogień pali sie w takim kominku znakomicie (dobry ciąg spowodowany brakiem grawitacyjnego podcisnienia w budynku). Jesli w budynku jest kotlownia gazowa lub olejowa, to w mysl przepisów powinna mieć własne kratki wentylacyjne: nawiewą i wywiewną. Należy wówczas zadbać o dobrą szczelnosć drzwi pomiędzy kotłownią a resztą budynku.

III. Izolacja systemu wentylacyjnego.

Przewody przechodzące przez strefy nieogrzewane (np.strychy, piwnice) powinny być izolowane wełną o grubośći min. 50 mm.

PRZYKŁAD: 

Oszacować straty cieplne instalacji wentylacyjnej poprowadzonej na poddaszu nieocieplanym, dla grubości izolacji kanałów 25 mm.

T= 18o C - różnica temperatur

k = 1.5 - współ. przewodności cieplnej dla kanałów 

s = 15 m2 - przykładowa powierzchnia mb. rur. 

s= Q = 18 x 1,5 x 15 = 405 W (straty cieplne)

WNIOSEK: Należy ograniczyć Q przez grubszą izolację rur (min. 50 mm).

Musimy zwrócić uwagę, aby instalacja nie była zbyt głośna.

Instalacje wentylacyjne prawidłowo wykonane powinny charakteryzować się brakiem uciążliwego hałasu przenoszącego się z pracujacej centrali.

Można tolerować niewielki poziom dźwięku dla pracy z maksymalną wydajnością (używany przecież sporadycznie), jednak w przypadku pracy na 1 biegu, w sypialni hałas o wartosci już 20 dB może być dokuczliwy.

Jak sobie z tym radzić:

centrale montować możliwie z dala od sypialni

nie stosować do wykonania instalacji kanałów aluminiowych typu FLEX, a użyc kanałów dobrze tłumiących typu SONODEC,SONODUCT itp.

na wylocie i nawiewie zamontować dodatkowe tłumiki hałasu.

odległość minimalna pomiędzy nawiewnikiem (anemostatem) a centralą powinna być wiek

sza niż 4 mb. Większa odległość powoduje lepsze tłumienie.

gdy z projektowych obliczeń wynika, że na anemostatach (z reguły tych najbliżej centrali) ciśnienie statyczne będzie wyższe niż 70-80 Pa, należy zastosować przepusnice dławiące w odległości min. 2m przed anemostatem (zapobiegnie to "sz

umieniu" anemostatu).

Wyrzutni nie wolno montować bezpośrednio przy oknie sypialni.

Centrale wentylacyjne Salda - zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instalszop.pl

Jak wentylacja z odzyskiem ciepła działa latem?

System wentylacji wymuszonej z odzyskiem ciepła (rekuperatory) sprawdza się cały rok z wyjątkiem okresów letnich upałów.

Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, wcześniej czy później mury domu się nagrzeją. W ciągu dnia centrala nawiewa powietrze zewnętrzne tylko nieznacznie ochłodzone powietrzem wewnętrznym. Rekuperatory z odzyskiem ciepła mają tą właściwość, że w nocy gdy temperatura spadnie poniżej 20 oC ich praca spowoduje niepotrzebne podgrzanie powietrza zewnętrznego. Możliwe są dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

Za pomocą "wyłącznika nawiewu" zamontowanego w centralach MISTRAL można wyłączyć nawiew na okres upałów. Wówczas pracuje tylko instalacja wyciągowa.Właściwe przewietrzanie realizujemy otwierając okna w pokojach.

Sposób zdecydowanie lepszy to zastąpienie wymiennika ciepła (rekuperatora) wkładem letnim. 

W sezonie letnim wyjmuje się rekuperator z centralki wentylacyjnej a w jego miejsce umieszcza się wkład letni, w którym nie zachodzi już wymiana ciepła. Rozwiązanie to daje szereg korzyści w porównaniu z rozwiązaniem pierwszym. Nie jesteśmy już zmuszeni do otwierania okien (zwłaszcza nocą) dzięki czemu problem komarów, hałasu i pyłków alergennych zostaje znacznie ograniczony. Możemy nie dopuścić do nadmiernego nagrzania się domu poprzez spokojną wentylację w dzień (1 bieg) i intensywną w nocy (co spowoduje ochłodzenie bydynku).

Czym różnią się wymienniki w centralach wentylacyjnych: krzyżowy, przeciwprądowy i obrotowy? - poradnik Instalszop.pl