Darmowa dostawa od 500zł

19. Stopień ochrony IP (wentylatora) zapewniany przez obudowy urządzeń przemysłowych

  • Stopień ochrony IP jest miarą ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych oraz wody.
  • Ochrona przed wnikaniem obcych ciał stałych obejmuje bryłki, pyły i włukna. Ochrona przed wnikaniem wody dotyczy wyłącznie wody, nie obejmuje innego rodzaju cieczy. 
  • Stopień ochrony IP jest podstawowym parametrem charakteryzującym obudowę urządzenia.
  • Odnosi się do wszelkiego rodzaju obudów urządzeń, zarówno normalnych jak i przeciwwychuchowych.
  • Jego parametry determinują sposób w jaki urządzenie może być eksploatowane oraz bezpieczeństwo użytkowania.
  • Określany jest zarówno dla urządzeń elektrycznych jak i nieelektrycznych.
  • Wielkość wymaganego stopnia ochrony obudowy mogą precyzować przepisy krajowe, normy dotyczące danego typu urządzeń lub indywidualne wymogi urzytkownika.
  • Badanie stopnia ochrony obudowy wykonuje się w oparciu o następujące normy: − PN-EN 60529:2003 - dotyczy obudów urządzeń o napięciu zasilania do 72,5kV lub − PN-EN 60034-5:2004+A1:2009 – dotyczy elektrycznych maszyn wirujących.
Pierwsza cyfra charakterystyczna (IP 2 3 A H): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Poziom Rodzaj ochrony
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętami)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Druga cyfra charakterystyczna (IP 2 3 A H): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

Poziom Rodzaj ochrony 
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

Przykładowe tebliczki znamionowe: