Darmowa dostawa od 500zł

20. Krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach zakładów gastronomicznych?

Dobranie odpowiedniego wentylatora do pomieszczenia jakie ma wentylować to odwieczny problem, w związku z tym w poniższym poradniku postaramy się Państwu w prosty sposób pokazać jak można zrobić to orientacyjnie we własnym zakresie.

Przy doborze wydajności (strumień objętości powietrza wentylacyjnego) urządzeń wentylacyjnych musimy znać następujące wartości:

  • kubaturę w m³, którą obliczamy mnożąc powierzchnię podłogi x wysokość pomieszenia.
  • orientacyjną krotność wymian powietrza dla danego pomieszczeia ( tab.1)

Znając powyższe wartości podstawiamy je do wzoru: 

strumień objętości powietrza (wydajność wentylatora) = krotność wymian powietrza w pomieszczeniu x kubatura wentylowanego pomieszczenia

np. kuchnia w zakładzie zbiorowego żywienia o kubaturze 45 m³

V= 15 x 45

V= 675 m³/h

Wentylator zastosowany w tej kuchni powinien mieć wydajność około 675 m³/h

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wentylatorów w sklepie Instalszop.pl

Tab. 1 Orientacyjna krotność wymian powietrza w pomieszczeniach zakładu gastronomicznego.

Pomieszczenie Ilość wymian  [wym/h] Temperatura nawiewu
sala konsumentów 10-15 tn=20°C
zmywalnie naczyń stołowych, przygotowalnie, obieralnie  8-10  tn=16°C
kuchnie  15  tn=20°C
deserownie, garmażernie  4-8  tn=16°C
szatnie  zgodnie z przepisami BHP: 4  tn=20°C
szatnia przy natrysku   zgodnie z przepisami BHP: 4  tn=25°C
natryski, umywalnie 5  tn=25°C
jadalnie dla personelu  20 m3/l prac.  tn=20°C
pomieszczenie szaf chłodniczych   według zysków ciepła - orientacyjnie 450-850 W/h na 1 urządzenie chłodnicze
magazyn - pomieszczenie bez okien  4  tn=12°C
sale sprzedaży sklepów ogólnospożywczych, mięsno-wędliniarskich, garmażeryjnych  5-7  tn=12°C
sale sprzedaży sklepów warzywno-owocowych  4-5  tn=16°C
sale sprzedaży sklepów rybnych  6-8 tn=4-12°C 
agregatornia   liczba wymian obliczana w zależności od zysków ciepła od agregatów chłodniczych
pomieszczenia WC   50 m3/l oczko x n; 25 m3/l pisua

Wartości obliczane w ten sposób są wyłącznie orientacyjne i każdorazowo powinniśmy porównać je z założeniami projektowymi przed zakupem urządzenia.