Darmowa dostawa od 500zł

3. Na co zwrócić uwagę przy wyborze wentylatora i jak interpretować jego parametry?

Wentylatory określane są wieloma parametrami, które laikowi niewiele mówią. W poniższym artykule postaramy się opisać i wyjaśnić najistotniejsze z nich. Taka wiedza znacznie ułatwi samodzielny dobór urządzenia.
Najważniejsze czynniki przy wyborze wentylatora to:
  • Wydajność wentylatora wyjaśniona w sposób fachowy to objętościowy współczynnik przepływu medium przez urządzenie, mówiąc prościej to ilość powietrza jaką wentylator może przetłoczyć w jednostce czasu. W wentylacji jednostką jaką stosujemy dla określenie wydajności są „m³/h”.
 
  • Ciśnienie (spręż) wentylatora - można określić dwa rodzaje  ciśnienie statyczne oraz ciśnienie dynamiczne. Wentylator ma określone ciśnienie jakie może wytworzyć, ale jest ono również zależne od średnicy kanału do jakiego podłączony jest wentylator. Im średnica kanału będzie większa tym ciśnienie będzie mniejsze. Ciśnienie określa się w paskalach "Pa".
 
  • Moc wentylatora ma bardzo istotne znaczenie przy doborze urządzeń przemysłowych z uwagi na przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Uropy odnośnie charakterystyki energetycznej budynków. Przy doborze wentylatora np. łazienkowego ma to mniejsze znaczenie, moc określa pracę jaką wentylator może wykonać w jednostce czasu. Jednostką określająca moc są waty „W”.
  • Głośność wentylatora, w warunkach domowych ma znaczenie estetyczne, większość z domowych wentylatorów wykonana jest na bardzo cichych łożyskach i praktycznie nie wydają dźwięku. W wentylatorach przemysłowych należy zwrócić uwagę czy wentylator spełnia normy wymagane w danym obiekcie. Jednostką jaką określa się poziom głośności urządzenia są decybele „db”.
  •  W tabelach technicznych na naszej stronie znaleźć można również informacje na temat jakie natężenie prądu mają wentylatory. Jednostką w jakiej określamy natężenie prądu jest amper "A".
  • Budowa i wymiary wentylatora, zanim dokonamy zakupu przygotujmy miejsce, w którym instalowany będzie wentylator i przygotujmy wymiary jakich powinien nie przekraczać.
  • Ważnym elementem jest typ wybieranych wentylatorów w zależności od sposobu montażu i budowy mamy bowiem np. wentylatory ścienne, okienne ,wentylatory kanałowe , wentylatory dachowe mieszacze powietrza , wentylatory suszarnicze , wentylatory sufitowe , promieniowe , wentylatory transportowe , odpylacze , wentylatory kominkowe , wentylatory rolnicze , wentylatory kominowe , wentylatory rewersyjne itp. Jest to niepełny uproszczony podział wentylatorów.
  • Wyposażenie dodatkowe wentylatora :
czujnik ruchu 
czujnik wilgotności 
silnik na łożyskach kulkowych 
standard 
wentylator niskonapięciowy 12V 
wyłącznik czasowy 
wyłącznik czasowy-czujnik ruchu 
wyłącznik czasowy-czujnik wilgotności 
wyłącznik sznurkowy 
żaluzja