Wybierz wersję - Tabela cenowa

Nazwa produktu Cena netto
HRX 1.0 79.20 zł
HRX 2.5 103.20 zł
HRX 4.0 239.20 zł
Cena od:
79.20
97.42 zł brutto
  • Towar dostępny
  • 21Dni na zwrot
  • Zamówienie indywidualne
  • 15złMinimalny koszt wysyłki
  • Parametry
  • Dane techniczne szczegółowe
  • Dane techniczne podstawowe
  • Opis
Model HRX 1.0
Napięcie (V) 230
Pobór prądu (kWh) 1,0
Waga (kg) 0,32
Model HRX 2.5
Napięcie (V) 230
Pobór prądu (kWh) 2,5
Waga (kg) 0,32
Model HRX 4.0
Napięcie (V) 230
Pobór prądu (kWh) 4.0
Waga (kg) 0,32
  Wymiary mm
HRX 1.0 Wymiary prezentuje grafika
HRX 2.5 Wymiary prezentuje grafika
HRX 4.0 Wymiary prezentuje grafika
Napięcie (V) Pobór prądu (kWh) Waga (kg)
HRX 1.0 230 1,0 0,32
HRX 2.5 230 2,5 0,32
HRX 4.0 230 4.0 0,32

HRX – Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych.
Elektroniczne regulatory prędkości HRX służą do płynnej zmiany prędkości obrotowej wentylatora
poprzez zmianę napięcia zasilania silnika. Dopuszcza się podłączenie więcej niż jednego urządzenia
do regulatora w zakresie wartości podanego prądu znamionowego. Regulator jest przystosowany
zarówno do montażu natynkowego jak i podtynkowego, i posiada wbudowany wyłącznik oraz
bezpiecznik.
Typ regulacji: Maksimum -> Minimum.

Typ silnika
Regulator może być stosowany z silnikami jednofazowymi przystosowanymi do regulacji napięciowej,
z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Czynności serwisowe
Proszę sprawdzić, czy: podawane jest właściwe napięcie; wszystkie podłączenia są wykonane
prawidłowo; regulowany silnik pracuje prawidłowo; bezpiecznik w regulatorze nie wymaga wymiany.
Wymiana bezpiecznika
Zdjąć pokrętło i przedni panel regulatora. Wymienić bezpiecznik. Ponownie zmontować regulator.
Należy stosować jedynie zalecane bezpieczniki 5x20 mm, ceramiczne, szybko działające (F), o wysokiej
zdolności wyłączania (H). Użycie nieprawidłowego bezpiecznika powoduje utratę gwarancji.

Konserwacja
Regulator nie wymaga specjalnej konserwacji. Obudowa może być czyszczona przy użyciu wilgotnej
szmatki. W przypadku ciężkiego zabrudzenia, czyścić przy pomocy nie agresywnych środków
czyszczących. Należy zwrócić szczególną uwagę, by płyn nie przedostał się do wnętrza regulatora.
Zasilanie można ponownie podłączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu regulatora. Elektryczne
podłączenie może wykonać tylko wykwalifi kowany elektryk zachowując obowiązujące międzynarodowe
i krajowe standardy podłączeń elektrycznych.

Gwarancja
Regulatory podlegają dwuletniej gwarancji, od daty wystawienia faktury przez producenta. Jakakolwiek
ingerencja w konstrukcję regulatora, niezgodna z powyższą instrukcją, powoduje utratę
gwarancji.