PAROC

Surowiec, z jakiego wykonuje się dany produkt PAROC, jest zazwyczaj dobrym wskaźnikiem jego właściwości. Składnikami wełny mineralnej PAROC są skały wulkaniczne, zazwyczaj bazalt lub gabro, anortozyt i dolomit, które stanowią 96-98% jej masy. Pozostałe 2-4% składu wełny mineralnej to spoiwo organiczne. Tym spoiwem jest zazwyczaj żywica fenolowo-formaldehydowa, która wymaga utwardzenia w podwyższonych temperaturach. Wełna mineralna jest wytwarzana przez topienie skał w piecu (żeliwiaku) w temperaturze 1500°C. Jako źródło energii cieplnej wykorzystywany jest koks lub energia elektryczna.