Darmowa dostawa od 500zł

2. Definicja wentylacja?

 Wentylacja jest procesem oczyszczania(usuwania) z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i wymiany na świeże. Proces wentylacjai jest niezbędny aby utrzymywać odpowiednią jakość powietrza w mejscach pracy oraz pomieszczniach mieszkalnych. Szereg urządzeń jakie dostępne sa na rynku oraz odpowiednio zbudowany system wentylacyjny powinien zapewnić odpowiednie środowisko w wentylowancy pomieszczeniach, spełniające ustanowione normy higieniczn i wymagania techniczne.

Podstawowy system wentylacyjny powinien składać się z:

Kratki wentylacyjnej za pomocą, której powietrze wpada do pomieszczenia

Systemu kanałów wentylacyjnych łaczących zakończenia systemu

Wentylatora wprowadzającego powietrze w ruch

Kratki wentylacyjnej za pomocą, której powietrze jest wyrzucane na zewnątrz układu